robohranie

XIII. ročníkSostn W

TRENČIANSKY ROBOTICKÝ DEŇ 2018
?. a ?. janurca 2018 v priestoroch SOŠ Pod Sokolice v Trenčíne

Trenčiansky robotický deň je medzinárodná súťažná prehliadka autonómnych robotov.

Organizátorom podujatia je Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín.

 #robohranie

 

Súťažné pravidlá

Súťažné pravidlá Trenčianskeho robotického dňa.
Trenčiansky robotický deň je súťaž autonómnych robotov v 3 kategóriách:

1.  Driver, ďalej rozdelená na podkategóriu
     Driver A
     Driver B

2.  Skladačky robotov

3.  Free style


Read more..

Mapa

miesto konania TRD 2017
Mapa


Read more..