Súťažné pravidlá

Súťažné pravidlá Trenčianskeho robotického dňa.


Trenčiansky robotický deň 2015 je súťaž autonómnych robotov v 3 kategóriách:
1.  Driver, ďalej rozdelená na podkategóriu Driver A a Driver B
2.  Skladačky robotov
3.  Free style

Kategória Driver


Základné pravidlá: Úlohou robota je prejsť po dráhe vopred neznámeho tvaru od štartu do cieľa. Dráha pozostáva z dielov s vyznačeným bielym pruhom šírky 35 cm, ohraničeným z oboch strán dvoma čiernymi pruhmi, širokými minimálne 5 cm. Ak sa robot dostane mimo dráhu a nevie pokračovať ďalej v smere jazdy, je jeho jazda hodnotená ako neplatný pokus.

Kategória Driver sa delí na dve podkategórie:

Požiadavky na robot

Robot musí byť plne autonómny (t.j. nesmie byť diaľkovo ovládaný). Musí byť schopný prejsť zadanú dráhu len pomocou prvkov, vyznačených na dráhe (t.j. na dráhu nesmie byť pridaný žiadny iný objekt). Robot nesmie dráhu poškodzovať, ani na nej zanechávať stopu. Maximálne rozmery robota v kategórii sú (dĺžka x šírka x výška): 500 × 350 × 200 mm.

Definícia dráhy

Dráha je poskladaná z dielov pred súťažou na základe rozhodnutia a za dohľadu aspoň jedného člena poroty (t.j. tvar dráhy nie je vopred známy). Konštrukčné riešenie ihriska môže byť rôzne, avšak vyznačená dráha môže obsahovať len definované tvary.

 

Organizačné pokyny

Súťažiaci položí robota pred virtuálnu štartovnú čiaru na začiatku dráhy a na pokyn rozhodcu aktivuje robota. Platným pokusom je pretnutie virtuálnej cieľovej čiary zadnou časťou robota. Súťažiaci má k dispozícii 3 pokusy. Neplatným pokusom je pokus, keď po aktivovaní robota tento do rozhodcom definovaného času nepretne virtuálnu cieľovú čiaru. Pokusy súťažiacich sa  striedajú podľa pokynov poroty. Poradie súťažiacich je dané najrýchlejším platným pokusom.


Kategória „Freestyle“

Súťažiaci v tejto kategórii počas stanoveného času (zvyčajne 15 minút) predvedie funkcie svojho robota.

Poradie tejto kategórie určuje porota s prihliadnutím na názor sponzorujúcich firiem a organizácií.

Kategória „Stavebnice“

Súťažiaci v tejto kategórii počas stanoveného času (zvyčajne 15 minút) predvedie funkcie svojho robota.Poradie tejto kategórie určuje porota s prihliadnutím na názor sponzorujúcich firiem a organizácií.

Organizátor - Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín, si vyhradzuje právo malých zmien v týchto Pravidlách, ktoré zásadným spôsobom neovplyvnia prípravu tímov na súťaže.