Súťažné pravidlá

Súťažné pravidlá Trenčianskeho robotického dňa.


Trenčiansky robotický deň 2018 je súťaž autonómnych robotov v 3 kategóriách:
1.  Follower
2.  DoIt!
3.  Free style

Kategórie sa rozdeľujú podľa veku súťažiaceho (nad a pod 16 rokov)