Program 1.IV. 2015

Program Trenčianskeho robotického dňa | 1. apríl 2015

 •  7:00    Registrácia súťažiacich
 •  9:00    Pracovné otvorenie TRD
  • Predstavenie porôt jednotlivých kategórií
  • Štart súťaží
  • Vyhlásenie fotografickej súťaže Radosť (s)tvorenia
  • Pozvánka do planetária
 •  9:20    Ženy vo vede a technike
  • PSL, a.s.,
  • Rektorát Žilinskej univerzity
  • Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
 •  9:35    ABB, s.r.o.
 •  9:45    Slovenská technická univerzita Bratislava – FEI
 • 10.00    Slávnostné otvorenie TRD - príhovory pozvaných hostí a partnerov
 • 10.30    Žilinská univerzita
  • Rektorát
  • Elektrotechnická fakulta
  • Strojnícka  fakulta
  • Fakulta riadenia a informatiky
 • 10.50    MATADOR Industries a.s., Dubnica nad Váhom
 • 11.00    Memorandum o spolupráci (TSK, SOŠ Trenčín a regionálne firmy)
 • 11.05    Schunk Intec, s.r.o.
 • 11.15    Technická univerzita Košice - Fakulta elektrotechniky a informatiky
 • 11.25    Hasiči v akcii
 • 11.40    Provozně ekonomická fakulta Mendelovej univerzity Brno
 • 11.50    Stredná škola Koblenz
 • 12.00    Ukončenie súťaží
 • 12.00    Leoni Slovakia, s.r.o.
 • 12.10    Zvěřina a jeho pes záchranár
 • 12.20    Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre - Technická fakulta
 • 12.30    ŠIOV
 • 12.40    Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
 • 12.50    SOŠ Pod Sokolicami 14, Trenčín
 • 13.00    Slávnostné vyhodnotenie súťaží a odovzdanie cien

 

   
8.00 – 13.00

Robohranie, planetárium, súťaže na leteckom a automobilových trenažéroch, interaktívne prezentácie vysokých škôl a partnerov podujatia, hranie sa so stavebnicami, súťaže v skladaní solárnych robotov, laserové gravírovanie na želanie, 3D tlač objektov na želanie, diagnostika automobilu

Jazdy

 elektromobil, elektrobicykel, elektromotorka...


V priebehu dňa: klavírne improvizácie Petra Janča.

 

Sostn W