Elso Philips Service


 Maros    22 Sep 2014 : 16:50

Elso_newlogo_flat_t_.png

riešenia na presné meranie

Podporovateľom a spoluorganizátorom akcie je aj spoločnosť Elso Philips Service, dodávateľ meracej a kalibračnej techniky. www.elso.sk

 

V Trenčíne ďňa 23. septembra 2010


Spoločnosť Elso Philips Service bola založená v roku 1992. Od svojho vzniku spoločnosť zabezpečuje predaj a servis špičkových technológií, kalibračnej a meracej techniky FLUKE a PHILIPS. V súčasnosti okrem uvedeného sortimentu ponúkame aj vlastné riešenia a vývoj  podľa požiadavok zákazníka.


Naša spoločnosť bola jedným z dodávateľov meracej techniky a príslušenstva (osciloskopy)  pre potreby projektu Rokey a počas celej dvojročnej etapy realizácie projektu sme boli v kontakte so školou a sledovali jej prácu na realizácii projektu. Počas dvoch projektových stretnutí v Trenčíne sme sa na Trenčianskom robotickom dni stretli aj so zahraničnými tímami projektu a musíme s radosťou   konštatovať, že v nás tímová práca všetkých partnerov zanechala hlboký dojem. Idea jeden cieľ - viaceré spôsoby riešenia a vzájomná výmena poznatkov a skúseností by mohla byť modelom aj pre prácu profesionálnych tímov.

Riaditeľom školy Ing. Ľubošom Chochlíkom sme boli v septembri oboznámení s podrobnými výsledkami a výstupmi projektu. Keďže k robotike máme veľmi blízko, vieme zhodnotiť hlavne učebnicu „How to build a robot“ vysoko kvalitné, takmer profesionálne dielo, ktoré určite bude (najmä jeho slovensky preklad) vynikajúcim materiálom k príprave študentov SOS v projektom ovplyvnených kurikulách školy. Takisto postery, ktoré sú zámerne len v anglickom jazyku sú metodickou pomôckou, ktorá musí žiakov inšpirovať.
Myslíme si, ze projekt pritiahol a jeho výstupy budú naďalej priťahovať študentov SOS a aj žiakov základných škôl k technike a k jej najkrajšiemu oboru - robotike. Idea projektu, jeho priebeh a výsledky môžu byť príkladom pre ostatné stredné školy.

za spoločnosť Elso Philips Service
Marián Hubinský

 
This news item is from Robohranie | robotický deň
http://robohranie.sk/news.php?extend.4